Workshops

No comment

Програма

Уъркшоп 1: Over- and Undergrounds Signs – Learning from Sofia
ментори Our Polite Society, 29 юни – 03 юли 2015

Отправна точка на този уършоп е концепцията на летристите за хиперграфията. Участниците ще търсят не-буквени знаци (обекти, жестове, светлинни сигнали, сгради и др) в различни райони на София, с които да изработят свой концептуален шрифт.

В резултат от този уъркшоп участниците ще придобият умения да използват елементите от градската среда за визуализиране на послания, отразяващи конкретен контекст, както и тяхното трансформиране в графични знаци за комуникация.

Уъркшоп 2: The significance of Images
ментор Frans Oosterhof, 29 юни – 03 юли 2015

В този уъркшоп ще бъде обърнато важно внимание на спецификата и езика, който изображението генерира, чрез иследване на настоящото и минало културно наследство. Посредством намерени и лични кадри, участниците ще визуализират лично езика на София. Сред изследваните обекти ще бъде и Боянската църква.

В резултат от този уъркшоп участниците ще се научат да правят интерпретация на културно –историческо наследство (движимо и недвижимо) с цел създаване на иновативни концепции за социализацията му и използването за иновативни концепции.

Уъркшоп 3: Design Thinking
ментори Creative Shower, 04 юли 2015

Уъркшопът има за цел да покаже силата на мисленето като дизайнер, или така нареченото дизайн мислене (Design Thinking), отвъд рамките на продуктовия дизайн. Ще използваме human-centred-design (поставяне на човекa в центъра на дизайна) подход за решаването на проблем в публичната сфера, образованието или бизнеса. В екип от хора с разнороден профил ще търсим иновативни решения, използвайки инструменти като емпатия, генериране на идеи, експериментиране и други.

Уъркшоп 4: MODUS
ментор: Elisa van Joolen & Ruby Hoette, 06 – 10 юли 2015

Уъркшопът има за цел да изследва и анализира съвременния код на обличане по улиците на София. Получените анализи ще бъдат трансформирани и преработени във формата на нова колекция, изработена от подръчни и намерени материали. Представянето на тази колекция ще бъде под формата на перформанс.

В резултат от този уъркшоп участниците ще се научат да правят 2D анализ и да търсят специфични повтарящи се елементи в заобикалящата ги среда, чрез които да изразяват послания, като анализа на дрес кода на обшеството е анализ на спецификите на културата, манталитета и техните отражения.

Уъркшоп 5: I like flocks of birds
ментор Lotte van Gelder, 06 – 10 юли 2015

Публичните пространства са пресечна точка на различни дисциплини, като изпълнителски изкуства, архитектура и дизайн. Чрез движения (танц) ще бъде изградена връзката между човешкото тяло и тялото на града. Прилагайки инструменти за анализ и проучване чрез интеракция с пространството ще се създаде сетивна карта на града.

В резултат от този уъркшоп участниците ще научат как да работят с публични пространства и да създават иновативни методологии за социализирането им.